Pohony pre krídlové (otočné) brány

Pohony pre krídlové (otočné) brány SOMMER (vyrábané v Nemecku) sa vyznačujú vysokou bezpečnosťou a veľmi nízkou poruchovosťou. Pri narazení na prekážku pohon  reverzuje – vráti sa späť a tým zabráni pricviknutiu osôb alebo auta. Zabráni tak možným úrazom a výborne sa preto hodí v rodinných domoch s deťmi. Pohony SOMMER sú vybavené samosvorným motorom s ochranou pred vlámaním a už nie je potrebné montovať ďalší prídavný zámok.

Jedinečný systém núdzového odblokovania SOMMER umožňuje krídlovú bránu  v akejkoľvek polohe ručne otvoriť - odblokovať a zablokovať. Len pri krídlových bránach SOMMER sú  brány zabezpečené aj v prípade výpadku elektrickej energie.