Osvedčenia a oprávnenia

Osvedčenie č. 0042/30/12/ZZ-A-Bf/OS - Odborné prehliadky a odborné skúškyOprávnene č. 0190/30/14/ZZ-O,S-Bf/OPR na činnosť: odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy v rozsahu zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m.