Automatické dvere

Automatické dvere sú už bežným javom každodenného života. Stali sa súčasťou mnohých firiem, nákupných centier, hotelov, bánk, čerpacích staníc, úradov, nemocníc a rôznych iných objektov. Svojou rôznorodosťou prevedení sa môžu štýlovo včleniť do exteriéru a interiéru moderných, historických i pamiatkovo chránených objektov.

Automatické dvere sú vždy vyrábané podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Vďaka širokým možnostiam povrchových úprav  ich možno farebne zladiť s prvkami exteriéru a interiéru ako sú okná, fasáda domu a podobne. Ich súčasťou môžu byť aj bočné presklené steny a nadsveltíky.

Vyrábajú sa v  prevedeniach ako lineárne posuvné automatické dvere jednokrídlové, dvojkrídlové, šípové,  teleskopické alebo aj kruhové a polkruhové (oblúkové). Pre špeciálne použitie ich možno vyhotoviť aj v protipožiarnom prevedení.