Skladacie ( harmonikové ) brány a posuvné brány

Skladacie brány sa používajú na uzatvorenie priemyselných objektov hlavne tam, kde nie je možné z priestorových  dôvodov ( napríklad nízka výška prekladu, statika haly) použiť sekcionálne alebo rolovacie brány.  Inštalácia skladacích brán potrebuje minimálny priestor na zabudovanie brány za otvor alebo pred otvor. Skladacie brány je možné podľa požiadaviek zhrňovať všetky krídla harmonikovite na jednu stranu alebo na dve strany. Posuvné brány sa neskladajú, ale posúvajú v celku všetky krídla do jednej strany popri bočnej stene objektu. 

Skladacie a posuvné brány je možné vyrobiť na otvor do výšky  7 m a do šírky 14 m.. V závislosti od šírky brány je možné aby brána mala od 3 až do 12 krídel.   Brány sú vyrábané z dvojstenných oceľových panelov o hrúbke 50 mm vyplnené polyuretánom, polystyrénom alebo minerálnou vatou, v závislosti od požiadaviek stavebníka.

Ovládanie brán môže byť v závislosti od požiadaviek a prevedení ručné, mechanické pomocou motora, priemyselným pohonom s rôznymi spôsobmi otvárania a inými možnosťami pripojenia bezpečnostných prvkov a svetelných bezpečnostných lúčov