Rolovacie brány

Rolovacie brány sú menej náročné na priestor, preto sú vhodné najmä tam, kde nie je možné nainštalovať sekčné brány (napríklad pre nedostatok miesta pod stropom alebo na boku garáže). Oproti sekčným bránam majú však horšie tepelno - izolačné vlastnosti. Vyrábajú sa vždy na mieru z hliníkových lamiel s polyuretánovou výplňou a navíjajú sa na hriadeľ do hliníkového boxu. Rolovacie brány sa montujú za otvor (štandardná montáž), do stavebného otvoru (znižuje sa výška otvoru), alebo pred otvor a na ovládanie brány sa inštaluje pohon s diaľkovým ovládaním. Pre zvýšenú bezpečnosť brán existuje možnosť dodania optoelektrickej lišty (brána sa po narazení na prekážku ihneď zastaví), infrazávory apod.