Kontakt

ABELI SK, s.r.o.
Neresnická cesta 3A
960 01 Zvolen

Tel.: 045/545 96 56
Mobil: 0911 807 538
E-mail: abeli@abeli.sk

IČO: 46498966
DIČ: 2023403624
IČ DPH: SK2023403624

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 3038727153 / 0200
IBAN: SK83 0200 0000 0030 3872 7153
SWIFT: SUBASKBX

Konšt.symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo faktúry

OR OS Banská Bystrica
Oddiel Sro, vložka číslo: 21480/S


Zväčšiť mapu

Kontaktný formulár