Hangárové brány (vráta)

Hangárové brány sú vhodné na uzatváranie otvorov veľkých rozmerov s variabilným počtom jednotlivých sekcií. Svoje uplatnenie nájdu hlavne tam, kde nie je možné použiť sekcionálne a rolovacie brány. Tento typ brán v pomere k otvoru potrebuje minimálne priestorové podmienky pre skladanie krídel.  Jednotlivé sekcie brán sú vyrábané z panelov sendvičového typu s hrúbkou 50 mm. Brány sú konštruované len zo spodným vedením, ktoré je zapustené pod úrovňou podlahy.

Hangárové brány sa skladajú z väčšieho počtu krídel ( párny počet ) podľa veľkosti stavebného otvoru. Môžu sa osádzať z vnútornej strany otvoru, z vonkajšej strany otvoru a za určitých podmienok aj do otvoru. Pri pohybe brán sa jednotlivé sekcie vodorovne harmonikovite posúvajú  a na kraji otvoru sa poskladajú kolmo k osteniu. Brány sú vyrábané pre ručný odsuv cca do 20 m, alebo motoricky ovládané so samostatným pohonom cca do 100m.

Farebné prevedenie lakovaním umožňuje presne docieliť, aby hangárová brána ladila s okolitým designom. Aplikovať je možné až 3000 farieb podľa vzorkovníka RAL, ktoré sú vysoko odolné proti klimatickým vplyvom a zachovávajú si farebnú stálosť dlho rokov. Brány je možné preskliť rôznymi okienkami podľa želania a potrieb staviteľa.