Lineárne posuvné automatické dvere

Teleskopické automatické dvere

Teleskopické automatické dvere sú najvhodnejším riešením najmä vtedy, keď je potrebné zabezpečiť širší priechod ako pri bežných typoch automatických dverí.  Zložitejší mechanizmus dverí dokáže otvoriť priechod na 2/3 dĺžky pohonného mechanizmu. Podľa stavby konštrukcie je možné vyrobiť dvojkrídlové alebo štvorkrídlové teleskopické dvere.

Pri dvojkrídlových teleskopických dverách sú dve pohyblivé krídla dverí, kde jedno krídlo sa pohybuje rýchlejšie a druhé pomalšie.  Štvorkrídlové teleskopické dvere majú štyri posuvné dverné krídla, kde dve sa pohybujú synchronizovane rýchlejšie a ďalšie dve pomalšie. Tento typ automatických dverí umožňuje aj najväčšiu priechdziu šírku. V prípade požiadaviek je možné teleskopické automatické dvere vyhotoviť  spolu s pevnými bočnými presklenými dielcami alebo bez bočných dielcov – kde sa pohyblivé dverné krídla zasúvajú za stenu. Môžete ich skombinovať s rôznymi druhmi nadsvetlíkov.

Vyhotovujú sa v prevedeniach ako teleskopické dvere pravé – pri pohľade na pohonovú jednotku sa otvárajú v pravo a teleskopické dvere ľavé - pri pohľade na pohonovú jednotku sa otvárajú v ľavo.

Konštrukcia automatických dverí je zhotovená z hliníkových profilov. Výplne dverných krídel môžu mať bezpečnostné sklo, izolačné dvojsklo, kalené sklo, sendvičový panel, špeciálne výplne.

Zdroje impulzov:

Ako zdroje impulzov  sa využívajú snímače, ktoré sa montujú obojstranne nad automatické dvere. Snímače aktivujú pohonnú jednotku potom, ako sa v priestore dverí zdržia osoby alebo predmety a  dverné krídlo sa otvorí. Následne po ulynutí času a opustenie priestoru automatických dverí osobami sa otvor opäť uzatvorí. Podľa využiteľnosti a typu automatických dverí sa používajú radarové snímače pohybu, infrapasívne snímače, infraaktívne snímače alebo bezpečnostné snímače (nárazové gumy, medzikrídlová infrazávora a iné).

Možnosti povrchových úprav automatických dverí:

- široká škála odtieňov podľa vzorkovníka RAL – prášková technológia
- profilácie - prírodný a farebný ELOX
- leštený alebo matný nerezový obklad
- imitácie dreva lakovaním alebo drevený obklad z masívu

Programovateľné prevádzkové režimy automatických dverí:

- letná prevádzka – automatická prevádzka s plným otváraním a zatváraním dverí
- zimná prevádzka – dvere sa otvárajú a zatvárajú len na redukovanú šírku otvoru
- jednosmerná prevádzka – dvere sa otvoria len pri vchode do objektu
- jednosmerná prevádzka – dvere sa otvoria len pri východe z objektu
- čiastočné otvorenie dverí – dvere sa otvoria len na malú šírku a sú blokované proti ďalšiemu nežiaducemu roztvoreniu
- trvale otvorené dvere

Ovládanie automatických dverí:

- digitálny programový prepínač AUP – umiestňuje sa do interiéru objektu na stenu blízko automatických dverí, slúži na digitálne programovanie automatických dverí do prevádzkových režimov

- mechanický rotačný prepínač – umiestňuje sa do interiéru objektu na stenu a slúži na mechanické programovanie automatických dverí do požadovaného prevádzkového režimu

- kľúčový mechanický programový prepínač – je to masívna skrinka umiestnená na fasáde blízko automatických dverí, ovláda sa bezpečnostným kľúčom, ktorým je možné dvere preprogramovať do iného režimu.

- vonkajšie kľúčové ovládanie – umiestňuje sa z exteriéru, ovláda sa kľúčom s bezpečnostnou vložkou a  umožňuje uzamknúť a odomknúť automatické dvere z vonkajšej strany

- diaľkové ovládanie  - slúži na uzamknutie a odomknutie automatických dverí z interiéru aj z exteriéru.

- čítačka kariet –  je umiestnená v blízkosti dverí kde sníma údaje z priloženej karty, používa sa na objekty do ktorých majú prístup autorizované osoby

- tlačidlá - umiestňujú sa na stenu vedľa automatických dverí

- nášľapná rohož – ak sú dvere umiestnené blízko priestoru s vyššou intenzitou pohybu, aby nedošlo k neustálemu otváraniu a zatváraniu dverí, dvere sa otvoria až po našliapnutí na koberček

  • kolískový prepínač

STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

Stavebná pripravenosť pre montáž automatických dverí:

Konkrétne špecifické technické podmienky stavebnej pripravenosti pre montáž dverí a pre prípravu pripojenia elektrickej siete sa môžu v závislosti od druhu stavby a typu automatických dverí líšiť, preto je vždy potrebné ich konzultovať s našim technikom dopredu!

Všeobecne však platí, že montáž sa vykonáva do hotového stavebného otvoru, kde je  dokončená podlaha,  nosné steny a preklad nad otvorom. Podlaha a preklad nad otvorom musia byť rovné a vodorovné, nosné steny v smere k podlahe kolmé  Ak sú súčasťou bočné presklené steny alebo výklady, tie je nutné mať  osadené pred samotnou inštaláciou automatických dverí. Pre ovládanie dverí je potrebné zabezpečiť prívod elektrickej energie 230V / 50Hz. V prípade inštalácie viac kusov dverí, musia mať pre každé dvere samostatný prívod el. energie so samostatným  istením. Prívody sa zabudovávajú podľa konkrétnej  situácie, preto je potrebné to dopredu konzultovať z technikom.