Garážové brány - Sekcionálne brány

Posuvné sekčné brány

Bránové krídlo vyrábané zo sekcií 500 alebo 610 mm sa celé odsunie k bočnej stene garáže. Hlavnou výhodou posuvných brán je možnosť len čiastočného otvorenia pre pohodlný prechod osôb, odloženie bicykla a pod. Ďalšou nazanedbateľnou výhodou je, že inštaláciou posuvnej brány sa nezníži prejazdová výška otvoru a strop garáže zostane voľný k ďalšiemu použitiu.

Posuvné brány sú vyrábané presne na mieru z takých istých sekcií aj panelov ako výsuvné brány, takže majú všetky prednosti sekčných brán. Samozrejmosťou je možnosť výberu z takmer 3000 farieb a viac ako 50 imitácií s dekórom dreva.

Z hľadiska stavebnej pripravenosti je nutná rovná podlaha. Maximálny povolený sklon je 5 mm na šírku a hĺbku brány. Ak nie je rovná podlaha, je ohrozená správna funkčnosť brány.