NOVÉ KOVANIE RSV PRE RENOVÁCIU BRÁN

2015-01-20 08:30:00

Renovačný systém brán (RSV) umožňuje vymeniť starú dvojkrídlovú alebo výklopnú bránu za novú sekčnú bránu bez nutnosti vybúrania starých zárubní. Tento postup môže v niektorých prípadoch ušetriť nie len čas, ale aj finančné prostriedky. Brány so systémom RSV sú tiež veľmi vhodné pre objekty, kde nie je žiadne nadpražie ani ostenie. Celé brány vrátane hliníkového rámu je možné lakovať akoukoľvek farbou RAL alebo kašírovať.

Novinky