MARATHON TIGA SLX

Marathon tiga SLX sú pohony garážových brán pre brány podzemných a hromadných garáží s oddelenou riadiacou jednotkou. Maximálna ťažná a tlačná sila pohonov je 1100 N pre garáže do šírky otvoru 8 000 mm a výšky otvoru max. 3 150 mm . Pohon Marathon tiga SLX dokáže riadiť obojsmernú prevádzku ( červená / zelená ) s ďalšími možnosťami ako sú zapojenie optickej závory, semaforu alebo bezpečnostnej kontaktnej lišty.

Oddelená riadiaca jednotka má také isté vybavenie ako aj pohon marathon tigra SL a ďalšie elektronické vybavenie navyše ako napr. časový spínač, schodišťový automat a iné.