Kruhové automatické dvere

Kruhové automatické dvere

Kruhové automatické dvere sú určené pre náročných zákazníkov. Najčastejšie sa objavujú na vstupoch do bánk, veľkých firiem,  obchodných centier a na prvý pohľad upútajú svojou exkluzivitou. V prípade požiadaviek je možné kruhové automatické dvere vyhotoviť  spolu s pevnými bočnými hliníkovými zasklenými stenami a nadsvetlíkmi.

Konštrukčne má tento model automatických dverí mechanicky zložité kruhové zariadenie, hliníkové profily i sklenené výplne sú ohýbané. Výplne dverných krídel môžu mať bezpečnostné sklo alebo izolačné dvojsklo.

Zdroje impulzov:

Ako zdroje impulzov  sa využívajú snímače, ktoré sa montujú obojstranne nad automatické dvere. Snímače aktivujú pohonnú jednotku potom, ako sa v priestore dverí zdržia osoby alebo predmety a  dverné krídlo sa otvorí. Následne po ulynutí času a opustenie priestoru automatických dverí osobami sa otvor opäť uzatvorí. Podľa využiteľnosti a typu automatických dverí sa používajú radarové snímače pohybu, infrapasívne snímače, infraaktívne snímače alebo bezpečnostné snímače (nárazové gumy, medzikrídlová infrazávora a iné).

Možnosti povrchových úprav automatických dverí:

- široká škála odtieňov podľa vzorkovníka RAL – prášková technológia
- profilácie - prírodný a farebný ELOX
- leštený alebo matný nerezový obklad
- imitácie dreva lakovaním alebo drevený obklad z masívu

Programovateľné prevádzkové režimy automatických dverí:

- letná prevádzka – automatická prevádzka s plným otváraním a zatváraním dverí
- zimná prevádzka – dvere sa otvárajú a zatvárajú len na redukovanú šírku otvoru
- jednosmerná prevádzka – dvere sa otvoria len pri vchode do objektu
- jednosmerná prevádzka – dvere sa otvoria len pri východe z objektu
- čiastočné otvorenie dverí – dvere sa otvoria len na malú šírku a sú blokované proti ďalšiemu nežiaducemu roztvoreniu
- trvale otvorené dvere

Ovládanie automatických dverí:

- digitálny programový prepínač AUP – umiestňuje sa do interiéru objektu na stenu blízko automatických dverí, slúži na digitálne programovanie automatických dverí do prevádzkových režimov

- mechanický rotačný prepínač – umiestňuje sa do interiéru objektu na stenu a slúži na mechanické programovanie automatických dverí do požadovaného prevádzkového režimu

- kľúčový mechanický programový prepínač – je to masívna skrinka umiestnená na fasáde blízko automatických dverí, ovláda sa bezpečnostným kľúčom, ktorým je možné dvere preprogramovať do iného režimu.

- vonkajšie kľúčové ovládanie – umiestňuje sa z exteriéru, ovláda sa kľúčom s bezpečnostnou vložkou a  umožňuje uzamknúť a odomknúť automatické dvere z vonkajšej strany

- diaľkové ovládanie  - slúži na uzamknutie a odomknutie automatických dverí z interiéru aj z exteriéru.

- čítačka kariet –  je umiestnená v blízkosti dverí kde sníma údaje z priloženej karty, používa sa na objekty do ktorých majú prístup autorizované osoby

- tlačidlá - umiestňujú sa na stenu vedľa automatických dverí

- nášľapná rohož – ak sú dvere umiestnené blízko priestoru s vyššou intenzitou pohybu, aby nedošlo k neustálemu otváraniu a zatváraniu dverí, dvere sa otvoria až po našliapnutí na koberček

  • kolískový prepínač

STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

Stavebná pripravenosť pre montáž automatických dverí:

Konkrétne špecifické technické podmienky stavebnej pripravenosti pre montáž dverí a pre prípravu pripojenia elektrickej siete sa môžu v závislosti od druhu stavby a typu automatických dverí líšiť, preto je vždy potrebné ich konzultovať s našim technikom dopredu!

Všeobecne však platí, že montáž sa vykonáva do hotového stavebného otvoru, kde je  dokončená podlaha,  nosné steny a preklad nad otvorom. Podlaha a preklad nad otvorom musia byť rovné a vodorovné, nosné steny v smere k podlahe kolmé  Ak sú súčasťou bočné presklené steny alebo výklady, tie je nutné mať  osadené pred samotnou inštaláciou automatických dverí. Pre ovládanie dverí je potrebné zabezpečiť prívod elektrickej energie 230V / 50Hz. V prípade inštalácie viac kusov dverí, musia mať pre každé dvere samostatný prívod el. energie so samostatným  istením. Prívody sa zabudovávajú podľa konkrétnej  situácie, preto je potrebné to dopredu konzultovať z technikom.