Pohony GfA SE 14,21 – 25,4 SK

Pohony GfA SE 14,21 sú skonštruované pre automatizáciu veľkých priemyselných sekcionálnych brán do hmotnosti bránového krídla maximálne 600 kg s motorom 3 x 230/400V , 50Hz a so 6 koncovými spínačmi s maximálnou plochou bránového krídla do 35 m2.  Táto hodnota môže byť zvýšená inštaláciou ďalšieho disku cez TRANSCHAIN reťazovým pohonom v pomere 1 : 1,5. K pohonom je možné pripojiť akékoľvek bezpečnostné zariadenie ( fotobunky, atď ) s normálnym riadiacim kontaktom s možnosťou inštalácie jednotky prostredníctvom dodatočného reťazového pohonu so zvýšeným krútiacim momentom. Pohony sa dodávajú s integrovanou riadiacou jednotkou a s obvodom núdzového otvorenia 7m. Maximálne spínanie pohonov GfA SE 14,21 za jednu hodinu je 16 krát.