DUO VISION

Pohony Duo vision 500 N ( maximálna ťažná / tlačná sila 500 N ) pre stavebný otvor do výšky 2 350 mm / šírky 3500 mm, Duo vison 650 N ( maximálna ťažná / tlačná sila 650 N ) pre stavebný otvor do výšky 2 750 mm / šírky 4500 mm a Duo vision 800 N ( maximálna ťažná / tlačná sila 800 N ) pre stavebný otvor do výšky 3 150 mm  / šírky 5500 mm sú klasické pohony s oddelenou riadiacou jednotkou.

Oddelená riadiaca jednotka má integrovaný prijímač ( FM 868,8 MHz a 112 pamäťových miest ) s osvetlením. Riadiacu jednotku je možné umiestniť tam, kde je zásuvka, prípadne tam kde to vyhovuje potrebám zákazníka napr. k vnútorným bočným dverám garáže. Pri narazení brány na prekážku pohon automaticky zreverzuje - vráti sa späť a tým zabráni napr. úrazu dieťaťa pricviknutím brány alebo poškodeniu auta. Dynamický systém sily DPS načíta automaticky potrebnú silu, upravuje ju priebežne podľa meniacich sa vonkajších podmienok a zaisťuje maximálnu bezpečnosť. Pohony majú regulovaný softlauf ( spomalenie chodu brány pri rozjazde a dojazde ) a backjump pre uvoľnenie napätia pri uzatváraní brány.