Ďalšie príslušenstvo

* Set núdzového odblokovania - pre núdzové odblokovanie brány pomocou lanka.

* Zámok núdzového odbloku - pre núdzové odblokovanie napr. pri výpadku elektrického prúdu, ak nie je iný prístup do garáže.

* Jednosmerná optická závora - pre doplnkové zaistenie brány