Kód: Externý prijímač SOMMER 2k

Externý prijímač SOMMER 2k

Externý prijímač SOMMER 2k je vhodný na prestavbu pohonov rôznych výrobcov a následne ich ovládať diaľkovými ovládačmi SOMMER.

Cena za ks:
50,00 €
Cena s DPH za ks:
60,00 €

Popis výrobku

- univerzálne použiteľný
- 6-pólová šrobovacia svorkovnica
- 112 kódov k načítaniu
- integrovaná anténa
- 2 bezpotenciálové reléové výstupy (zapínací kontakt, 1 A, DC 24 V)